مطالب مربوط برچسب

The Nun

نقد و بررسی فیلم The Nun – راهبه

فیلم The Nun - راهبه یکی از موردانتظارترین آثار ترسناک سال 2018 بود اما اسپین‌آف چندان شایسته‌ای برای دنیای Conjuring (احضار) نیست. «راهبه» همانند «آنابل» (Annabelle) در مجموعه‌ی احضار معرفی…