مطالب مربوط برچسب

Guardians Of The Galaxy

گزارش: تولید قسمت سوم Guardians Of The Galaxy متوقف شده است

یک ماه گذشته، دوران خوبی برای گروه Guardians Of The Galaxy (نگهبانان کهکشان) نبوده است. ابتدا خبر اخراج کارگردان فیلم یعنی جیمز گان توسط دیزنی جنجال زیادی به وجود آورد. بازیگران فیلم اعلام کردند که از این موضوع رضایت ندارند و حتی دیو…
ادامه مطلب