مطالب مربوط به دسته

نقد فیلم

در این بخش به بررسی و نقد فیلم های روز دنیا می‌پردازیم. این نقدها به شکل استاندارد و آنچه که در سایت‌های معتبر جهان رایج است، نوشته می‌شود، بنابراین از نقدهای طولانی که بیشتر تحلیل هستند، دوری می‌کنیم. نقد فیلم به طور اختصاصی تهیه شده و سعی می‌شود در عین روان و قابل فهم بودن برای همه، معیار مناسبی برای سنجش فیلم در ژانر خودش باشد. در این وبسایت، به هر فیلم نمره‌ای بین 10 تا 100 (معادل با 1 تا 5 ستاره) اختصاص می‌یابد که نمایانگر ارزش اثر در ژانر خود یا در بین فیلم های مشابه است.